LXXXIII (83) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXXXIII (83) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 13.30  w siedzibie
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
ul. Wojska Polskiego 18, (sala gimnastyczna)

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu na rok 2021– referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska