LXXXII (82) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXII (82) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 maja 2021 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
    2. uruchomienia konsultacji społecznych projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2021 – 2027 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska