LXX (70) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad LXX (70) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 31 grudnia 2020 roku o godz. 10.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska