LXVIII (68) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXVIII (68) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 19 maja 2023 roku o godz. 12.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  4. rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  5. rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego.
  6. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk