LXVI (66) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXVI (66) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 1330
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska