LXV (65) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXV (65) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 24 lutego 2023 roku o godz. 15:15 (po zakończeniu LXIV (64) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039.
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023.
  3. przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Popelnastie, Soborna 3, 28062 Popelnastie, Rejon Aleksandryjski, Obwód Kirowohradzki w Ukrainie.
 4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk