LXV (65) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, |Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXV (65) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
 dniu 9 października 2023 roku o godz. 14.15

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Grażyna Sedna