LXIII (63) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXIII (63) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku.
    referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.                                                                    

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska