LXIII (63) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXIII (63) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 10 października 2018 roku o godz. 10.15

 

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
    1. uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Statutowej,
    2. zmian budżetu powiatu w rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach  organów powiatu.

 

 Przewodniczący Komisji

 Planowania, Budżetu, Finansów,

 Promocji Powiatu, Gospodarki,

 Ochrony Środowiska, Zdrowia,

 Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Andrzej Krajewski