LXII (62) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXII (62) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 3 listopada 2020 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu. Bożena Radzewicz.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                                                                    

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska