LXI (61) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXI (61) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 1 grudnia 2022 roku o godz. 08:00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk