LII (52) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na LII (52) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 8 kwietnia 2022 roku o godz. 13.05 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawach zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022.
  3. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

    

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk