LI (51) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LI (51) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.15
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  2. wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnych – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska