IV (4) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad IV (4) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 czerwca 2024 roku o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z I (1), II (2), III (3) posiedzenia Zarządu Powiatu.
  3. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.
  5. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.
  6. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki – referuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

 

STAROSTA

Krzysztof Tomasz
Kazaniecki