III (3) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na III (3) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w trybie nadzwyczajnym
w dniu 11 czerwca 2024 roku o godz. 13.45 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. rozpatrzenia petycji dotyczącej transmisji obrad komisji rady w internecie;
    2. rozpatrzenia skargi na Radnego Rady Powiatu w Gołdapi.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., 107 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant