II (2) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad II (2) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2023;
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2024.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

STAROSTA

 Krzysztof Tomasz
Kazaniecki