CXXXVII (137) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXVII (137) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Radca Prawny.
  3. Zamknięcie obrad.        

Starosta Gołdapski

 Andrzej Ciołek