CXXXV (135) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXV (135) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXXII (132), CXXXIII (133), CXXXIV (134) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowych położonych w II obrębie miasta Gołdapi jako działki nr 1082/1 o pow. 0,0046), 2015/7 o pow. 0,0019 ha, 2015/9 o pow. 0,0011ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek