CXXXIX (139) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXIX (139) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pod nazwą „ Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyn w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacjno – Wychowawczych w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacjno – Wychowawczych w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski
/-/ Marzanna Marianna
Wardziejewska