CXXXIV (134) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXIV (134) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi.

w dniu 07 listopada 2018 roku o godz. 8.00

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z CXXXI (131) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2018 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 4. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2018 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2019 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  4. wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2019 – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  5. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 r. – referuje Starszy Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2034- referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2019 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek