CXXXI (131) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXI (131) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 1 grudnia 2022 roku o godz. …..
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska