CXXX (130) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXX (130) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 10 października 2018 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
    1. uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Statutowej,
    2. zmian budżetu powiatu w rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek