CXXVIII (128) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdap

Proponowany porządek obrad CXXVIII (128) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdap
w dniu 07 września 2018 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Główny Specjalista ds. Edukacji,
  2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej powierzchni 0,1717 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1C/0003863/9, położonej w mieście Gołdap przy ul. 11-go Listopada 1 – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.                

 

Starosta Gołdapski
Andrzej Ciołek