CXXVII (127) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXXVII (127) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 12.30

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  1. rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Gołdapi w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dotyczącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 651 omijającego miasto Gołdap – referuje Przewodniczący Rady Powiatu.
  2. rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Gołdapi w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa oraz zmiany przebiegu tej drogi przez teren miasta Gołdap – referuje Przewodniczący Rady Powiatu.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.                                                                        

 

                                                                                                                        Starosta Gołdapski

                                                                                                                        Andrzej Ciołek