CXXVII (127) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXVII (127) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuj Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuj Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuj Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuj Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2038 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska