CXXIX (129) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXIX (129) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 08.15
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska