CXXIII (123) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXIII (123) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 września 2022 roku o godz. 12.45
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania  Organu Prowadzącego we wszelakich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji, Referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego,
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                                                                      

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska