CXXII (122) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXII (122) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 września 2022 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 r. w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 3. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 142/2 o pow. 0,0117 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie – referuje Naczelnik Wydziały Geodezji i Nieruchomości,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska