CXVIII (118) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXVIII (118) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2. 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
    oraz powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
    w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                                            

                                                                                      Wz. Starosta

                                                                                    Andrzej Ciołek  

                                                                                Wicestarosta