CXLIII (143) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLIII (143) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 12.45
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
    2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

            

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska