CXL (140) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXL (140) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 lutego 2023 roku o godz. 14:45 (po zakończeniu LXIV (64) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi)
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu.
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Sekretarz Powiatu.
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Popelnastie, Soborna 3, 28062 Popelnastie, Rejon Aleksandryjski, Obwód Kirowohradzki w Ukrainie – referuje Sekretarz Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego w zakresie realizacji i rozliczenia umowy w ramach projektu : „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” w związku z ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej konkursem ofert pn.: „Strzelnica w powiecie” – referuje Sekretarz Powiatu.
 4. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska