CLXIII (163) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXIII (163) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 października 2023 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z CLXII (162) posiedzenia Zarządu Powiatu.
  3. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 992/2 o pow. 0,3729 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4831N – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2023 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
  5. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023-2036 – referuje Skarbnik Powiatu.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska