CLXI (161) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXI (161) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 9 października 2023 roku o godz. 14.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska