CLVII (157) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLVII (157) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 6 września 2023 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska