CLVI (156) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLVI (156) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z CLV (155) posiedzenia Zarządu Powiatu.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska