CLV (155) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLV (155) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 9 sierpnia 2023 roku o godz. 11.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z CLIV (154) posiedzenia Zarządu Powiatu.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Osieki – Widgiry – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
    2. zmian budżetu powiatu na rok 2023– referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska