CLIV (154) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLIV (154) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CL (150), CLI (151), CLII (152) CLIII (153) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji działań związanych z usuwaniem drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2023 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

wz. STAROSTY

 Andrzej Ciołek