CLII (152) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLII (152) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 13.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2. 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista
    edukacji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska