CLI (151) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLI (151) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Główny Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Główny Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
    2. ustalenia stawek odpłatności za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2023/2024 – referuje Główny specjalista ds. edukacji
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska