CIII (103) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CIII (103) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 13.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2021 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim – referuje Starosta Gołdapski.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.                                                            

wz. Starosta Gołdapski

       Andrzej Ciołek

       Wicestarosta