C(100) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad C (100) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 09.00

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, składającej się z działki nr 671/12 o pow. 0,4829 ha- referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski 

Marzanna Marianna

Wardziejewska