LIV (54) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

 

Zapraszamy na LIV (54) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 01 marca 2018 roku o godz. 1100

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
    1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Jaromir Andrzej Krajewski