Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Gołdapi

We wtorek, 9 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi, któremu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik. Druhowi Marcinowi Żukowskiemu uroczyście wręczono Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy, które dotyczyły m.in. przeprowadzania szkoleń dla strażaków ochotników, zapotrzebowania na nowe samochody, organizacji zawodów sportowo- pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Comments are closed.