Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Gołdapi

W poniedziałek, 27 marca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi. Posiedzeniu przewodniczył prezes Zarządu Andrzej Ciołek.

Podczas obrad przekazano informację na temat stanu bezpieczeństwa ppoż., a także informację zbiorczą  gmin  z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych. Komendant PSP w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć przekazał informację z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego ZOSP RP. Druhowie przyjęli również plan posiedzeń Prezydium na 2017 rok.

 

Comments are closed.