Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi

16 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi. W otwarciu uczestniczyła starosta Marzanna Marianna Wardziejewska, która złożyła życzenia świąteczno- noworoczne wszystkim druhom oraz ich rodzinom. Spotkanie było też okazją do dyskusji.

                Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek. Udział w spotkaniu wziął również Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi st. kpt. Michał Herman.

 Mł. bryg. Andrzej Jabłoński, będący Komendantem Gminnym Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gołdapi
i jednocześnie Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Gołdapi przekazał informację na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie powiatu gołdapskiego- stan na dzień 16.12.2022 r., godz. 800.Dotyczyła ona m.in. informacji o liczbie miejscowych zagrożeń, pożarów oraz fałszywych alarmów. Szeroko omówił także zakres szkoleń prowadzonych w tym roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

                Prezes Andrzej Ciołek oraz dh Karol Szablak, przedstawili informację ze spotkania Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Warmińsko- Mazurskiego RP Gustawa Brzezina z Prezesami Zarządów Powiatowych oraz przedstawicielami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

                Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja w sprawie terminu powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Ustalono, iż zawody te odbędą się zgodnie ze stanowiskiem Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kalendarza przeprowadzania zawodów strażackich
z dnia 5 grudnia 2021 r., w roku 2023. W tym samym czasie odbędą się również powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu gołdapskiego. Proponowany termin to 24-25 czerwca 2023 roku, w zależności od dostępności miejsca, w którym zawody te mają być przeprowadzone.

W sprawach bieżących poruszono m.in. temat odznaczeń, zaplanowano już kolejne posiedzenie zarządu w styczniu, w tej sprawie.

Zamykając posiedzenie, Prezes Andrzej Ciołek podziękował druhom za kolejny rok pracy oraz złożył wszystkim życzenia świąteczno- noworoczne.

 

Comments are closed.