Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz posiedzenie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

19 marca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz posiedzenie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Otwarcia dokonał starosta gołdapski, który przywitał osoby przybyłe na spotkanie.

Pierwsze posiedzenie w głównej mierze miało charakter sprawozdawczy i dotyczyło działalności służb, inspekcji i straży w 2017 roku.

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku starosta wręczył powołanie nowemu członkowi mł. bryg. Wojciechowi Szczepanikowi- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie Komendant Powiatowy Policji i Komendant Państwowej Straży Pożarnej przedstawili zebranym sprawozdania z działalności jednostek w roku 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi ze stanu sanitarnego powiatu za 2017 r., a Prokurator Rejonowy w Olecku przedstawił informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 2017. Wszyscy członkowie jednogłośnie stwierdzili, że ubiegły rok można uznać za bezpieczny.

Należy wspomnieć, że członkowie Komisji podczas posiedzeń podejmują również szereg inicjatyw, które mają ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.  Jedną z nich stało się dążenie do budowy chodnika przy drodze krajowej nr 65 od Drogowego Przejścia Granicznego do ul. Cmentarnej w Gołdapi. W tej kwestii wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w związku z czym niniejsza propozycja budowy ciągu pieszo-rowerowego DK 65 została zgłoszona do Krajowego Programu Budowy Ciągów Pieszo- Rowerowych. Budowa ciągu planowana jest w trzecim kwartale 2019 r.

Comments are closed.