Posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Gołdapskim

W Starostwie Powiatowym w Gołdapi z udziałem Pani Katarzyny Koplińskiej – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, odbyło się dziś Posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Gołdapskim.

Spotkanie otworzyła starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska, witając zgromadzonych przedstawicieli gmin oraz pracowników urzędów i instytucji samorządowych.

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o realizacji usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim oraz o możliwościach ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE.

 

Ekran przedstawiający plan posiedzenia

Comments are closed.