Poseł Kossakowski na sesji Rady Powiatu

W czwartek, 30 marca odbyła się XLI (41) sesja Rady Powiatu. W odpowiedzi na zaproszenie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka na sesji gościł poseł Wojciech Kossakowski.

Poseł przybliżył ważną dla mieszkańców Gołdapi inwestycję, jaką jest przebudowa mazurskiego odcinka drogi krajowej nr 65. Koszt przedsięwzięcia to 350 milinów złotych. Modernizacji ulegną odcinki od granicy województwa, przez Nową Wieś Ełcką, Ełk, Gąski, Olecko i Kowale Oleckie aż do Gołdapi. Inwestycja została podzielona na siedem etapów, jej zakończenie planowane jest do końca 2020 roku. Poseł podkreślił, że jest to ważny odcinek drogi dla mieszkańców naszego regionu. Przenosi ruch z Gołdapi  do Ełku, a także prowadzi do drogi ekspresowej.

W naszym powiecie rozbudowie ulegnie odcinek drogowe przejście graniczne – początek obwodnicy Gołdapi na długości 1,6 km. Szacunkowy pomiar ruchu (GPR) w 2015 r. wynosił na tym fragmencie drogi ok. 3 608 pojazdów na dobę. Przeprowadzona modernizacja umożliwi poruszanie się na tym odcinku drogi pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. W ramach przedsięwzięcia przewidywane jest m.in. poszerzenie jezdni do 8 metrów, wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś, budowa i przebudowa ciągu pieszo – rowerowego prowadzącego do przejścia granicznego wraz z oświetleniem, a także przebudowa skrzyżowania z ulicą strefy ekonomicznej. Szacowany koszt inwestycji to ponad 10 milinów złotych (środki z budżetu państwa), realizacja planowana jest na lata 2019 – 2020.

Ponadto sesja miała również charakter uroczysty. Józef Bombała, najlepszy producent mleka i materiału hodowlanego w naszym powiecie wraz z gratulacjami i wyrazami uznania otrzymał z rąk starosty pamiątkowy prezent. Starosta swoje podziękowania skierował również w stronę nowego partnera Gołdapskiej Karty Seniora, Wacława Grendy.

Po sesji radni kontynuowali cykl spotkań w gołdapskiej podstrefie ekonomicznej. Tym razem odwiedzili Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NORD-OST, producenta opakowań tekturowych. Firma działa na rynku od 1990 roku. Nieustannie inwestuje w urządzenia ulepszające jakość wyrobów i zdobywa nowe rynki zbytu. Obejmuje obszar północno – wschodniej Polski oraz Litwę. Po zakładzie oprowadził radnych prezes Janusz Syperek, przybliżając tajniki produkcji. Firma przyjmuje obecnie ok. 150 pracowników, w niedalekiej przyszłości planuje rozbudowę.

Comments are closed.