Portal Pacjenta

Szanowni Pacjenci,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś Cyfrowy region, Priorytet Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, informujemy o możliwości założenia bezpłatnego konta w Portalu Pacjenta na stronie goldmedica.pl.

Założenie internetowego konta umożliwi Państwu wysyłanie zapotrzebowania na leki przez internet do lekarza POZ w naszej poradni, samodzielne rejestrowanie się na wizyty do lekarza oraz dostęp do historii wizyt w poradniach.

Polecamy skorzystanie z usługi online.

Comments are closed.