Porozumienia z nadleśnictwami

Wzorem lat ubiegłych starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz Nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W spotkaniu, które odbyło się 18 lutego 2016 r. uczestniczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór Mariusz Kimszal, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap Grzegorz Jejer oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko Zbigniew Piotr Poniatowski. Starosta pogratulował Grzegorzowi Jejerowi objęcia funkcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap i życzył wielu sukcesów i satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć. W trakcie spotkania omówiono także dotychczasową współpracę oraz zdarzające się uchybienia i problemy, celem ich unikania w przyszłości. Starosta podziękował też wszystkim Nadleśniczym za dobrą współpracę z powiatem oraz ogromny wkład w rozwój Lasów Państwowych.

ll

Comments are closed.